Moška vokalna skupina pod umetniškim vodstvom Tatjane Rozmarič Poštrak deluje od leta 1999. Repertuar zajema domače in tuje pesmi, narodne in umetne ter nabožne in pogrebne pesmi. Skupina nastopa v domovih starejših občanov v Pomurju, se redno udeležuje območnih srečanj odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin, poje na slovesnih mašah in pogrebnih slovesnostih,  vasuje v krajih naše občine, izvede letni in božični koncert v domačem kraju in z veseljem sodeluje z drugimi skupinami in društvi.

MOŠKA VOKALNA SKUPINA
VODJA: Tatjana Rozmarič Poštrak

PEVCI
Alojz Pihler, Alfonz Kiphut, Franc Rauter, Franc Novak, Mihec Rozmarič, Ivan Rozmarič, Uroš Rozmarič, Ivan Kapun, Dušan Skuhala, Dejan Kolarič

KONTAKT

Tatjana Rozmarič Poštrak 041 372 830 rtatjana@teleing.com