Delovanje kulturnega društva »Slavko Osterc« danes

Kulturno društvo nosi ime po domačinu, skladatelju in glasbenem pedagogu Slavku Ostercu. Danes je v društvu je dejavnih okrog sto članov. Tradicija aktivnega kulturnega življenja se prenaša iz roda v rod in jo gojijo vse generacije, ki delujejo v različnih sestavih: Moška vokalna skupina, glasbena skupina Zadnji moment, starejša folklorna skupina, folklorna in vokalna skupina Leščeček ter tamburaška skupina. Skupine poustvarjajo pesmi in skladbe iz slovenske in tuje glasbene zakladnice ter raziskujejo in ohranjajo ljudsko izročilo kraja. Vsaka skupina deluje na svojem področju, na večjih kulturnih prireditvah pa svoje moči združijo. Skupine nastopajo v bližnji in širši okolici ter v tujini, se udeležujejo območnih, regijskih in državnih srečanj.

Kulturno društvo »Slavko Osterc« Veržej je za svoje dolgoletno in uspešno delovanje prejelo več priznanj: zlato medaljo Zveze kulturnih društev Slovenije, Miklošičevo priznanje občine Ljutomer tako društvu v celoti kakor posamično g. Janezu Ferencu za večstransko kulturno delovanje in dolgoletno predsedovanje društvu, priznanje občine Veržej ob 110-letnici delovanja ter posebno priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturno dejavnost ob 120-letnici delovanja za izjemno in dolgoletno delo ter razvijanje kulturnih dejavnosti.